Bilde av flere hus i en gate

Tilstandsrapport for bolig

En tilstandsrapport redegjør for boligens tekniske tilstand, og kan redusere konfliktnivået mellom kjøper og selger ved eierskifte.

Helene Øie Esparza

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sist oppdatert: 5. januar 2023
Innhold

Hva er en tilstandsrapport?

Tilstandsrapport for bolig er en detaljert rapport som skal beskrive den tekniske tilstanden til byggverk og bygningsdeler på en eiendom. Den utarbeides av en takstmann som gjør grundige inspeksjoner ved en befaring.

Det er lurt å innhente tilstandsrapport blant annet når du skal selge boligen din. Tilstandsrapport er ikke lovpålagt ved boligsalg, men mange kjøpere vil bli skeptiske dersom boligen mangler dette.

I tillegg kan en teknisk rapport gjøre at man senker konfliktnivået mellom kjøper og selger, ettersom det er mer sannsynlig at boligens feil eller mangler blir oppdaget før salget.

Tilstandsrapport vs. boligsalgsrapport

Ordet «tilstandsrapport» brukes både som samlebetegnelse for alle tekniske tilstandsanalyser – og det er navnet på én type tilstandsrapport: En rapport basert på NS 3424 – Norsk Standard for tilstandsanalyse av byggverk.

Bilde av et nordisk kjøkken som sjekkes ved tilstandsrapport før salg av boligen
Under overflaten: Selv om alt virker greit, er både selger og kjøper tjent med at en fagperson ser over boligen.

En annen form for tilstandsrapport er boligsalgsrapport, som i stedet er basert på NS 3600 – Norsk Standard for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Den er altså tilpasset Avhendighetsloven med tanke på å minimere konfliktnivået i juridisk sammenheng ved boligsalg.

Denne rapporten tar for seg de byggetekniske forholdene, og særlig de som er gjengangere for konflikt i retten. Boligsalgsrapporten er derfor særlig relevant ved eierskifte, og takstpersonen vil gjennomgå hele boligen basert på en detaljert standardliste.

En tilstandsrapport basert på NS 3424 anbefales hvis du kun ønsker en oversikt over hva som bør vedlikeholdes og utbedres i boligen din – for å overholde dagens krav og forskrifter, eller for å øke verdien på boligen. Den kan også brukes når du skal selge bolig, men en boligsalgsrapport anbefales ofte i stedet.

Hvor mye koster tilstandsrapporten?

En tilstandsrapport koster fra ca. 5000 kroner for de minste leilighetene, mens en boligsalgsrapport har en startpris på ca. 7000 kroner. Den endelige prisen avhenger helt av størrelsen på boligen.

Det kan også være store prisforskjeller mellom de ulike takstselskapene, så det kan være lurt å hente inn tilbud fra flere.

Få tilbud på tilstands- eller boligsalgsrapport her.

Hva inneholder tilstandsrapporten?

Ved en vanlig tilstandsrapport, basert på NS 3424, finnes det ingen mal som skal følges når takstmannen gjør befaringen. Rapporten kan for eksempel inneholde kun deler av et bygg, dersom det er ønskelig.

Lær mer

De ulike tilstandsgradene:

TG 0: Ingen avvik

TG 1: Mindre eller moderate

TG 2: Vesentlige avvik

TG 3: Stort eller alvorlig avvik

TGIU: Ikke undersøkt

Ved en boligsalgsrapport følger takstmannen derimot en fastsatt og detaljert sjekkliste på befaring. Rapporten skal blant annet gi en grundig evaluering av viktige rom som bad, våtrom, kjøkken og kjeller.

I tillegg skal den inneholde forenklete vurderinger av lovlighet, brannteknisk tilstand og el-anlegg. Dette skal gi økt trygghet for både kjøper og selger, men rapporten erstatter ikke kjøpers undersøkelsesplikt.

Rapporten skal også inneholde et egenerklæringsskjema fra selger. En del av rapporten stiller dermed krav til selgers opplysningsplikt, og tar steg for steg for seg alle viktige områder som selger kan ha vesentlige opplysninger om.

Alle områder som vurderes karaktersettes fra TG0 0 til TG 3. Disse gir en indikator på hvordan tilstanden til de ulike områdene i boligen er.

Boligsalgsrapporter skal inneholde:

  • Byggteknisk tilstand
  • VVS-tekniske anlegg
  • Elektrisk anlegg (forenklet analyse)
  • Branntekniske forhold (forenklet analyse)
  • Vurdering av geologiske forhold (skred og flom)
  • Vurdering av radon (vurdering av dokumentasjon, men ikke utførelse av målinger)
  • Gjennomgang av egenerklæringsskjema fra eier
  • Gjennomgang av framlagt dokumentasjon
  • Måling av areal
  • Vurdering av P-ROM når det gjelder rømningsvei og lysflate

Hva er en boligsalgsrapport?