Få tilbud på taksering fra lokale takstmenn

Hent inn tilbud og sammenlign deres erfaring og lokalkunnskap.

Få tilbud på alle typer taksering fra lokale takstmenn

Finn riktig takstmann til ditt behov. Innhent tilbud fra flere bygningssakkyndige. Sammenlign og velg din favoritt.

Få tilbud på taksering fra lokale bygningssakkyndige som konkurrerer om å gi deg det beste tilbudet. Sammenlign og finn den rette takstmannen for jobben.

Få tilbud på takstmann

Ulike grunner til takst

Skal du selge bolig, må du få en takstmann – også kalt bygningssakkyndig eller takstingeniør – til å taksere boligen din før salget. Da anbefales det i de fleste tilfeller at du ber om både ordinær verditakst og tilstands-/boligsalgsrapport.

Det finnes også andre grunner til å utføre en boligtakst. Det kan være i forbindelse med:

 • Arvesaker
 • Skadevurdering i forsikringssaker
 • Andre tilfeller hvor det trengs en objektiv fagmann til å vurdere eiendomsverdier

Er det gratis å innhente tilbud?

Ja, det er gratis og uforpliktende for deg å benytte Taksering.no til å innhente konkurrerende tilbud fra takstmenn.

Sammenlign flere tilbud

Hva gjør en takstmann?

En takstmann sørger for at alle relevante parter har god informasjon om en boligs tilstand. Det innebærer å taksere, eller verdivurdere, ulike typer eiendom. Dette kan for eksempel være en bil, en båt eller ulike typer boliger.

En av den bygningssakkyndiges viktigste oppgaver i forbindelse med boligsalg er å fylle ut en tilstands- eller boligsalgsrapport. Den forteller kjøper, megler og eier hva slags tilstand boligen er i.

Takstmannen kan også utarbeide en rapport hvis du oppdager feil og mangler på din nye bolig, eller hvis det oppstår skader på eiendommen din. En slik rapport kan fungere som viktig dokumentasjon overfor boligselger, eller den kan bevise for forsikringsselskapet hva slags skade eiendommen din har fått. Merk imidlertid at undersøkelsesplikten står sterkt, og det som er dokumentert i forkant av et salg, kan sjeldent klages på i etterkant når opplysningsplikten er utført.

En bygningssakkyndig kan altså vurdere verdien på boligen din og i hvilken tilstand boligen er i. Graden av nøyaktighet på undersøkelsen avhenger av hva slags oppdrag du gir takstmannen. Og undersøkelsens nøyaktighetsgrad påvirker hvor stort ansvar som ligger hos takstmannen og hvor mye ansvar du selv har til å opplyse om feil og mangler.

Finn rett takstmann

Tilstandsrapport eller ordinær verditakst?

Utfører en takstmann en ordinær verditakst, så gjennomfører hen få undersøkelser. Da kan takstmannen sjelden holdes ansvarlig for noe annet enn å ha målt areal feil. Med e-takseringens inntog har eiendomsmeglerne i tillegg tatt over mye av jobben forbundet med taksering. Nå er det derfor ikke sikkert at det er en takstmann som takserer boligen din.

Ber du derimot takstmannen utføre en tilstands- eller boligsalgsrapport – slik som kun en takstmann kan gjøre – så vil hen sette seg grundigere inn i boligens tilstand. Overser da takstmannen viktige forhold ved boligen, så kan personen holdes ansvarlig for feilen. Dette gjelder særlig hvis kjøper ikke får dekket tapet i form av prisavslag eller erstatning fra selger.

Har den bygningssakkyndige gjort en feil, kan alle som har lidd et tap på grunn av feil takst kreve tapet dekket av takstmannen. Takstmannen har derfor et stort ansvar og bør utføre jobben sin godt.

Avhendingsloven sier derimot også at boligselger er ansvarlig for at selgers representanter gir kjøper korrekte og relevante opplysninger. Det skal derfor mye til for at takstmannen alene holdes skyldig og ikke boligselger. Ofte vil man derfor avklare ansvarsspørsmål i kontrakten. Siden takstmannen er en representant for boligselger er det viktig at man velger riktig person for jobben.

Ved å sammenligne tilbud fra flere takstmenn kan du lettere finne den beste takstmannen til oppdraget ditt.

Finn riktig takstmann

Hva koster det å hyre inn en takstmann?

Prisen på en takstmann vil variere ut ifra boligens størrelse og type eiendom. I tillegg vil prisen endres basert på hva du ber om, og en tilstands- eller boligsalgsrapport vil være dyrere enn en ordinær verditakst. Prisen starter på rundt 5000 kr for førstnevnte. Utover dette vil prisen påvirkes av eventuelle utleieenheter, garasjer, innhenting av nødvendig informasjon, oppmåling av areal, reisetid og lignende.

Hva som er inkludert hos de ulike takstmennene kan variere, og det er derfor svært nyttig å sammenligne flere tilbud før du gjør et valg. Be om at du får et detaljert pristilbud hvor det er tydelig hva som er inkludert og ikke inkludert, slik at det blir lettest mulig for deg å sammenligne tilbudene du mottar.

Hva er forskjellen på takst og verdivurdering?

Verdivurdering er et samlebegrep for ulike metoder man kan bruke for å estimere verdien på en bolig. Siden 2016 har eiendomsmeglere kunne taksere boligen i form av en e-takst. E-taksten er en bransjestandard som baserer seg på eiendommens beliggenhet, utsikt, kommunikasjon og nærhet til fasiliteter, samt erfaringer og statistikk på andre boligsalg i området. En e-takst sier ingenting om boligens tekniske tilstand.

De fleste som selger bolig velger å bruke en takstperson for å utarbeide en boligsalgs-/tilstandsrapport, hvor man går nøyere gjennom boligens tilstand. Det er også mulig å be en takstperson om å utføre en verdivurdering, dersom du ønsker en vurdering av en mer nøytral part enn en eiendomsmegler. Når en takstmann gir deg en verdivurdering kalles det for ordinær verditakst.

Hva er forskjellen på en takstmann og en bygningssakkyndig?

Det er ingen forskjell. Bygningssakkyndig er den nye kjønnsnøytrale tittelen på det som tidligere ble kalt takstmann, begrepene er altså synonymer.

Bygningssakkyndig ble innført som begrep av myndighetene i forbindelse med den nye forskriften om tilstandsrapporter, som trådte i kraft 1. januar 2022. Et annet alternativ til takstmann og bygningssakkyndig er «takstingeniør», men dette kan være noe misvisende, fordi en takstmann ikke må være utdannet ingeniør, selv om flere av dem er det.

Ettersom takstmann fortsatt er den mest kjente tittelen, bruker vi denne som hovedbegrep på Taksering.no. Vi varierer den likevel med bygningssakkyndig, og vil gradvis gå over til bygningssakkyndig etter hvert som at dette blir et mer vanlig uttrykk i bransjen og for forbrukere flest.

Hva koster takst av en landbrukseiendom?

Å taksere en landbrukseiendom er mer omfattende og kostbart enn en vanlig taksering. Her er det mange faktorer som spiller inn – som størrelse, antall bygninger m.m. – så det er best å be om flere tilbud for å sammenligne tilbud for akkurat din landbrukseiendom.

Kan jeg få taksering av råtomt?

Taksten på en råtomt avhenger av beliggenhet i forhold til samferdselsårer og tettsteder. Du kan enkelt innhente tilbud på takst av råtomt via Taksering.no.

Hvor lang tid bruker takstmannen?

Hvor lang tid takstmannen bruker avhenger av type oppdrag, samt alderen og størrelsen på eiendommen som skal takseres. Du kan forvente cirka 1 times tid for en vanlig takst, mens en gjennomgang for en tilstands- eller boligsalgsrapport vil ta lengre tid enn det. Husk å være tilgjengelig for takstmannen underveis, dersom hen har noen spørsmål. Det vil ta et par dager fra befaringen er gjennomført til du får taksten eller rapporten.

Hva ser takstmannen etter?

Takstmannen vil blant annet sjekke:

 • Sluk inkl. membran i alle våtrom
 • Rør under vasker
 • Fukt i våtrom
 • At toalett, kraner o.l. fungerer og har greit trykk
 • Om vannet renner mot sluket
 • Sprukne fliser
 • Fuger
 • Varmtvannsbereder
 • Vinduer
 • Loft og krypkjeller
 • Tak og drenering på eneboliger og rekkehus

Hva må jeg gjøre før takstmannen kommer?

Du må ikke detaljvaske hele boligen før takstmannen kommer, men den bør ryddes slik at hen kommer fram overalt. Har du et overfylt ekstrarom eller en full bod, bør dette ryddes. Har du derimot litt papirer på kjøkkenbordet eller klær på senga, gjør det ingenting.

Takstmannen sjekker blant annet sluk i våtrom, rør under kjøkkenvasken og lignende. Det beste er å rense slikt før takstmannen kommer, slik at hen kommer lettere til under befaringen.

Før takstmannen kommer bør du

 • Finne fram alle dokumenter på boligen
 • Vaske bad og kjøkken, inkludert sluk
 • Rydde i skuffer og skap slik at rør blir lett tilgjengelige
 • Rydde på loftet, i kjelleren og boden, slik at takstpersonen kommer fram overalt

For eneboliger og rekkehus bør du også

 • Sette fram en stige slik at taket kan sjekkes
 • Rydda unna gjenstander rundt grunnmuren

Konkurransedyktige tilbud

Når du fyller ut skjemaet vårt, vil du raskt bli kontaktet av flere takstmenn som kan hjelpe deg med takseringen du trenger.

Ettersom de vet at de konkurrerer med andre om å få kundeforholdet ditt, strekker de seg langt for å gi et konkurransedyktig tilbud.

Få gode tilbud!

Sammenlign og velg det beste

Etter at du har fått flere gode tilbud, kan du raskt vurdere og sammenligne dem.

Du vet hva som er viktigst for deg, og bestemmer selv hva som veier tyngst i din vurdering av tilbudene. Dermed vil du enkelt finne det beste tilbudet for dine behov.

Sammenlign tilbud!

Gratis og uforpliktende

Det er både gratis og uforpliktende å motta tilbud gjennom Taksering.no.

Du betaler altså ingenting for å motta tilbud, og skulle ingen av tilbudene være gode nok, kan du enkelt takke nei.

Få uforpliktende tilbud!

Illustrasjon av en person som fyller ut skjemaet på Flytte.no
check icon

Spar tid

Slipp egne undersøkelser og løping mellom kontorer. Vi tar oss av det.

check icon

Spar penger

Mye kan hentes når takstmennene vet at de kjemper om deg som kunde.

check icon

Alltid gratis

Takk ja til et av tilbudene du får, eller avvis alle. Helt kostnadsfritt.

Få tilbud fra takstmenn!