BOLIGEIENDOM

Verdi og lånetakst

Ved en verditakst lages det en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Denne inneholder også en teknisk beskrivelse og opplyser om vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en boligsalgsrapport.

Forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold og nærhet til butikker, barneskoleog kollektivtransport vil også ha en effekt på verdien.

Les mer om takstmann og verditakst.


Bestill

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport er en tilstandsrapport, tilpasset avhendingsloven, hvor det legges spesiell vekt på de byggetekniske forholdene du som selger bør vite om ved eierskifte. På den måten kan misforståelser og konflikter med kjøper unngås.

Rapporten gir i tillegg til tilstandsgrader informasjon om bygningsdelenes levetid. Boligsalgsrapport leveres ofte i kombinasjon med takst og arealmåling..

Les mer om boligsalgsrapport.


Bestill

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske ogvedlikeholdsmessige tilstanden boligen befinner seg i. Det settes tilstandsgrader og gjenstående levetid på bygningsdelene, samtidig som det beskrives anbefalte tiltak ved avvik på din bolig.

Les mer om tilstandsrapport.


Bestill

Vennligst bestill konsultasjon ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Vi vil ta snarlig kontakt.

Felter merket med * er obligatorisk og
må fylles ut