TILSTANDSRAPPORT

Image

Med en god tilstandsrapport kan man forebygge dyre konflikter og minimere risikoen for tap.

En tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstanden boligen befinner seg i. Det settes tilstandsgrader og gjenstående levetid på bygningsdelene, samtidig som det beskrives anbefalte tiltak ved avvik på din bolig.

Når man vurderer pris på tilstandsrapport har kompleksitet og størrelse en del å si. Tenk likevel først og fremst på at en god rapport kan forebygge konflikter. I Norge har vi hatt en fjerdedel av boligsalgene som har endt i en eller annen form for konflikt i følge Norges eiendomsmeglerforbund. Dette kan bli både dyrt, ta lang tid og bli slitsomt. En god rapport kan forebygge tap.

Vennligst bestill konsultasjon ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Vi vil ta snarlig kontakt.

    Felter merket med * er obligatorisk og
    må fylles ut


    Medlemmer i Norsk takst

    Medlem i Norsk takst