KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT

Du trenger takst som grunnlag for å kunne klage på eiendomsskatt

Image


Vi mener at mer riktig skatt er til det beste for alle. Vi hjelper dere med å klage på eiendomsskatten. Gjennom å beregne det som tidligere het ligningsverdi, og som nå heter formuesverdi bedre kan dere få betale mindre skatt.

Det blir stadig gjort endringer som ofte er basert på grove overforenklinger. Dette gjør at mange kommer feil ut hva gjelder beregning av eiendomsskatt. En årsak til at det ofte går galt er at de bruker gjennomsnittspriser for området boligen befinner seg i, men er den av lavere standard, eller av en annen type (en blokkleilighet i et villastrøk for eksempel) så kan vurderingen lett bli feil.

Generalsekretær i Huseiernes Landsforbund har uttalt at få benytter seg av muligheten til å klage (DN 16. april 2018). Det er 25 000 boligeiere som har spart store beløp i skatt de siste tre årene. I 2016 ble verdien satt ned med 25% i gjennomsnitt.

Vi kan hjelpe dere med å beregne riktig ligningsverdi for bolig, sekundærbolig eller fritidsbolig.

Vi hjelper dere med grunnlag for å klage på eiendomsskatt. Man må ha dokumentasjon på at taksten er satt feil for å få medhold, og det hjelper vi med.

Formuesverdien er satt til 25% for primærboliger. Med takst fra oss som grunnlag kan dere klage på eiendomsskatt dersom dere kan vise til at verdien er satt til mer enn 30% av reell verdi.

Unngå å tape penger på å betale for mye skatt!

Vennligst bestill konsultasjon ved å fylle ut skjemaet nedenfor. Vi vil ta snarlig kontakt.

    Felter merket med * er obligatorisk og
    må fylles ut


    Medlemmer i Norsk takst

    Medlem i Norsk takst